Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » swps


 
About:
Created by
danek
Document Document
Last modified:
2009-11-30
State
visible
Sign in
User name

Password

 

Modelowanie rzeczywistości

Home
Research
Publications
Teaching
Links
Travel plans
Address

Modelowanie rzeczywistości

Celem wykładu jest wprowadzenie podstawowych teorii i technik modelowania używanych w naukach przyrodniczych dla studentów nie mających głębszego przygotowania informatyczno-matematycznego. Dzięki łatwej dostępności coraz potężniejszych komputerów modelowanie zjawisk społecznych i innych układów złożonych jest już osiągalne. Aby uzyskać przydatne i wiarygodne wyniki niezbędne jest zarówno zrozumienie badanych zjawisk jak i znajomość możliwości i ograniczeń technik modelowania. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego wykładu studenci będą w stanie komunikować się ze specjalistami zajmującymi się modelowaniem. Pozwoli im to w razie potrzeby wspólnym siłami opracować model badanego zjawiska.

Do zrozumienia wykładu wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej. Wykłady będą zilustrowane programami pokazującymi wprowadzane techniki.

Podstawowym podręcznikiem do wykładu jest książka:

Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula
"Modelowanie rzeczywistości"

Dostępne jest też wydanie angielskie: IBB, IBB "Modeling reality", Oxford University Press, 2005

Wykładom tym towarzyszą ćwiczenia "Praktyczne aspekty modelowania rzeczywistości".

Spis tematów wykładu:

 1. Wstęp: Ogólne uwagi o modelach i o modelowaniu
 2. Gra w życie ("The Game of Life"): Automaty komórkowe
  http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/achim/gol.html
  http://psoup.math.wisc.edu/Life32.html
  http://www.mirwoj.opus.chelm.pl/ca/index.html
  http://mathworld.wolfram.com/Life.html
  http://www.math.com/students/wonders/life/life.html

  Stephen Wolfram, twórca programu Mathematica do obliczeń matematycznych, napisał kontrowersyjną książkę "New Kind of Science", w której przedstawia swoje teorie fizyczne oparte o automaty komórkowe. Warto książkę przejrzeć choćby ze względu na mnóstwo ciekawych przykładów automatów komórkowych.

  Yaneer Bar-Yam napisał książkę o złożoności "Dynamics of Complex Systems", która do końca mnie nie przekonuje, ale też zawiera dyskusję automatów komórkowych. By może będzie dla Państwa ciekawa ze względu na odniesienia społeczne (rozdziały 8 i 9).

  Rozdział 6 w książce Nino Boccara "Modeling Complex Systems" poświęcony jest automatom komórkowym.

  Zastosowania automatów komórkowych w biologii opisane są w artykule G. Barda Ermentrouta i Leah Edelstein-Keshet, "Cellular Automata Approaches to Biological Modelling", Journal of Theoretical Biology, 160:97--133 (January 1993).

 3. Orzeł czy reszka? Prawdopodobieństwo zdarzenia: Własności prawdopobieństwa i jego znaczenie w modelowaniu

  PWN wydał właśnie książkę Williama Fellera "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa". To jedna z najważniejszych książek, które ukazały się na ten temat na świecie. Przy tym jest napisana bardzo przystępnie: autor startuje na poziomie szkoły średniej i wprowadza dużo bardzo ciekawego materiału w przystępny sposób. Jeżeli ktoś z Państwa zawsze chciał się nauczyć rachunku prawdopodobieństwa ale nie udało mu się to do dziś, teraz ma szansę. Poprzednie wydanie tej książki ukazało się 18 lat temu. Ja od dawna jej szukałem. Teraz wreszcie udało mi się kupić. Czekam na drugi tom!

  Inną książką, dostępną za darmo w Internecie, jest podręcznik Charlesa Grinsteada i J. Laurie Snella, "Introduction to probability". Książka jest również elementarna. Towarzyszy jej mnóstwo materiałów przygotowanych na kursy rachunku prawdopodobieństwa w amerykańskich colleges.

 4. Deska Galtona - prawdopodobieństwo a statystyka: Jak z przypadkowych zdarzeń wynikają ogólne prawidłowości
 5. Jak powstaje płatek śniegu - ewolucja układów dynamicznych: Opis ewolucji układu "krok po kroku" oraz
  Motyl Lorenza - chaos deterministyczny
  : Efekt motyla w obliczeniach i w przyrodzie
 6. Od Cantora do Mandelbrota. Samopodobieństwo i fraktale: O tym jak prosty przepis może być źródłem nieskończonej złożoności.
 7. Mosty Królewca - teoria grafów: O tym, jak rysunki pomagają w rozumowaniu.
 8. Gra w dwadzieścia pytań - prawdopodobieństwo i informacja: Elementarne wprowadzenie pojęcia informacji i sposobów jej mierzenia
 9. Mózg jako komputer. Sieci neuronowe: O tym, jak komputer uczy się
 10. Dylemat więźnia - teoria gier: Podstawowe pojęcia teorii gier i omówienie niektórych metod poszukiwania najlepszych strategii
 11. Algorytmy genetyczne - ewolucja w komputerze: Zastosowania procesów ewolucji do modelowania
 12. Kto wygra wybory? Modelowanie społeczeństwa: Analiza przypadkowego społeczeństwa

Materiały dodatkowe do wykładu:

Wszelkie komentarze proszę przesyłać na mój adres(należy zmienić "_" na ".", a dalej wiadomo). Ta strona będzie się zmieniać z czasem, zapraszam do odwiedzin przed każdym wykładem.

Daniel Wójcik

Uaktualnione 1.07.2008

web stats