Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » swps » Wprowadzenie do środowiska MATLAB


 
About:
Created by
danek
Document Document
Last modified:
2009-11-30
State
visible
Sign in
User name

Password

 

Wprowadzenie do środowiska MATLAB

Home
Research
Publications
Teaching
Links
Travel plans
Address

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w analizie danych EEG

MATLAB jest językiem programowania wysokiego poziomu i interaktywnym środowiskiem pozwalającym na szybkie tworzenie programów, uzyskiwanie wyników obliczeń i analizy danych (w tym plików zawierających bardzo duża liczbę zmiennych, z którymi nie potrafią radzić sobie programy typu SPSS). Celem warsztatów jest łagodne wprowadzenie do pakietu MATLAB z naciskiem na zastosowania w programowaniu skryptów umożliwiających modyfikację dostępnych toolboxów (m. in. EEGLAB) i w analizie danych. Do zrozumienia zajęć wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej. Nowe pojęcia matematyczne przydatne do efektywnego użycia MATLABa będą wprowadzane na bieżąco. Nie zakładam umiejętności programowania, choć wcześniejsza ekspozycja na kurs programowania w dowolnym języku będzie pomocna. Poziom zajęć i szczegółowy program kursu będzie dopasowany do możliwości i zainteresowań uczestników.

Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie napisać proste programy w MATLABie do modelowania prostych procesów oraz analizy danych, a także będą wiedzieć jak rozszerzać swoją wiedzę w oparciu o dostępne narzędzia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będą sprawozdania z zajęć.

Materiały do zajęć dostępne będą tutaj. Mogą się też Państwu przydać materiały z wcześniejszych zajęć.

Zajęcia prowadzić będą Daniel Wójcik (DW) i Jan Kamiński (JK).

Spis tematów warsztatów:

  1. [DW] Wprowadzenie do środowiska MATLAB. Elementy interfejsu graficznego, dostępne narzędzia, system pomocy, darmowe odpowiedniki MATLABA, elementarne obliczenia i wykresy.
  2. [DW] Tablice i macierze. Własności, generacja, operacje na macierzach, interpretacja.
  3. [DW] Grafika. Podstawowe wykresy w MATLABie, edycja wykresów, przygotowanie wykresów do publikacji i prezentacji, wykresy trójwymiarowe, przetwarzanie obrazów, animacje. Dane do zadania domowego.
  4. [DW] Programowanie. Sterowanie programem, struktury danych, skrypty i funkcje. Notatki (tu jest treść zadania domowego) i slajdy.
  5. [DW] Elementy statystycznej analizy danych w MATLABie.
  6. [JK] Podstawy pracy w EEGLABie – darmowym toolboxie służącym do analizy danych EEG. Slajdy i skrypt.
  7. [JK] Elementy pakietu SPM.

2009.06.01: Wstępne oceny z raportów.
2009.06.15: Kolejna iteracja wyników z raportów.
2009.06.18: Końcowe wyniki. Oceny z obu części zajęć liczyłem na dwa sposoby i różnicę interpretowałem na Państwa korzyść.
2009.06.18: Uaktualnione wyniki. Na zielono zmienione oceny.

Wszelkie komentarze proszę przesyłać na mój adres. Ta strona będzie się zmieniać z czasem, zapraszam do odwiedzin przed każdymi zajęciami.

Daniel Wójcik

web stats