Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » swps » Wprowadzenie do środowiska MATLAB


 
About:
Created by
danek
Document Document
Last modified:
2009-11-30
State
visible
Sign in
User name

Password

 

Wprowadzenie do środowiska MATLAB

Home
Research
Publications
Teaching
Links
Travel plans
Address

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych

MATLAB jest językiem programowania wysokiego poziomu i interaktywnym środowiskiem pozwalającym na szybkie tworzenie programów, uzyskiwanie wyników obliczeń i analizy danych. Celem warsztatów jest łagodne wprowadzenie do pakietu MATLAB z naciskiem na zastosowania w modelowaniu i w analizie danych. Do zrozumienia zajęć wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej. Nowe pojęcia matematyczne przydatne do efektywnego użycia MATLABa będą wprowadzane na bieżąco. Nie zakładam umiejętności programowania, choć wcześniejsza ekspozycja na kurs programowania w dowolnym języku będzie pomocna. Poziom zajęć będzie dopasowany do poziomu uczestników.

Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie napisać proste programy w MATLABie do modelowania prostych procesów oraz analizy danych, a także będą wiedzieć jak rozszerzać swoją wiedzę w oparciu o dostępne narzędzia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będą sprawozdania z zajęć.

Materiały do zajęć dostępne będą tutaj.

Spis tematów warsztatów:

 1. Wprowadzenie do środowiska MATLAB. Elementy interfejsu graficznego, dostępne narzędzia, system pomocy, darmowe odpowiedniki MATLABA, elementarne obliczenia i wykresy.
 2. Tablice i macierze. Własności, generacja, operacje na macierzach, interpretacja.
 3. Interludium: Symulacja 'Take it or leave it'
 4. Grafika. Podstawowe wykresy w MATLABie, edycja wykresów, przygotowanie wykresów do publikacji i prezentacji, wykresy trójwymiarowe, przetwarzanie obrazów, animacje.
 5. Programowanie. Sterowanie programem, struktury danych, skrypty i funkcje.
 6. Interludium: Symulacja automatów komórkowych w 1 i 2 wymiarach. Skrypty. (10.05.2007, 17.05.2007)
 7. Handle graphics i tworzenie interfejsów graficznych do skryptów MATLABa. (24.05.2007, 31.05.2007)
 8. Modelowanie deterministyczne. Układy z czasem dyskretnym i ciągłym. Oscylacje i chaos. Szukanie rozwiązań i wizualizacja.
 9. Wybrane metody numeryczne. Interpolacja i ekstrapolacja. Dopasowywanie funkcji.
 10. Liczby losowe. Generacja i zastosowanie w symulacjach stochastycznych.
 11. Elementy statystycznej analizy danych w MATLABie.
 12. Praca nad własnymi problemami (różne zastosowania)

Wszelkie komentarze proszę przesyłać na mój adres(należy zmienić "_" na ".", a dalej wiadomo). Ta strona będzie się zmieniać z czasem, zapraszam do odwiedzin przed każdymi zajęciami.

Daniel Wójcik

web stats