Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » Private folder » varia » Poszukiwany Informatyk 2012


 
About:
Created by
danek
News Item News Item
Last modified:
2016-04-20
State
published
Sign in
User name

Password

 

Poszukiwany Informatyk 2012

[2016.03.01] Mamy nową pozycję dla postdoca. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy na stronę jobs.

[2012.03.20] Nabór został wstrzymany do odwołania. Osoby zainteresowane współpracą w tym lub innych naszych projektach zapraszamy do kontaktu.

Pracownia Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego poszukuje informatyka do realizacji projektu dotyczącego baz danych i narzędzi bazodanowych do przechowywania i udostępniania obrazów skrawków mózgu.

Do zadań nowego pracownika będzie należało:
- projektowanie, implementacja i zarządzanie bazami danych przechowującymi cyfrowe reprezentacje skrawków mózgów oraz metadane.
- tworzenie serwisów internetowych umożliwiających udostępnianie tych danych oraz powiązanych usług.
- integracja powstających serwisów ze światową infrastrukturą neuroinformatyczną;
- zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury adekwatnej do potrzeb projektu.

Wymagania:
- praktyczna znajomość projektowania, tworzenia i zarządzania bazami danych;
- doświadczenie przy tworzeniu warstwy internetowej aplikacji bazodanowych;
- pożądana znajomość administracji systemu Debian GNU/Linux
- samodzielność i dokładność w opracowywaniu rozwiązań;
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego.

Zainteresowanie materią naukową projektu i szerzej badaniami mózgu jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym. Projekt może prowadzić do uzyskania doktoratu z neuroinformatyki.

Projekt rozwijamy w oparciu o otwarte technologie. Preferujemy Pythona, PostgreSQL jako system bazodanowy. Pracujemy w środowisku Linux. Projekt finansowany jest do 30.09.2013, możliwe jest przedłużenie jego trwania. Rozpoczęcie pracy planowane jest na kwiecień 2012. Praca jest stacjonarna w Instytucie nenckiego w Warszawie. Możliwe zatrudnienie na część etatu (60-100%). Pensja na poziomie stypendium doktoranta w projektach TEAM. Instytut Nenckiego oferuje ubezpieczenie zdrowotne w firmie UNIQUA.

Projekty pokrewne do realizowanego
http://brainmaps.org/
http://mouse.brain-map.org/iav/atlas#atlas=1
http://cmbn-approd01.uio.no/zoomgen/hippocampus/home.do
http://www.credrivermice.org/
http://www.mbl.org/library/global.php

Na stronach
    http://www.3dbar.org/
    http://service.3dbar.org/
są informacje o tym, czym się zajmujemy w projekcie, o innych projektach Pracowni Neuroinformatyki informacje mozna znaleźć tutaj
    http://www.neuroinf.pl/Members/danek/homepage/research.html

Aplikacje zawierające CV kandydata i opis dotychczasowych doświadczeń proszę przesyłać na adres
    d.wojcik@nencki.gov.pl
pod którym można uzyskać dodatkowe informacje.

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową o terminie spotkań rekrutacyjnych. Praca jest dostępna od kwietnia, nabór będzie trwał do momentu znalezienia odpowiedniego kandydata lub do momentu, kiedy zatrudnienie nowej osoby przestanie mieć sens.

Dla postępowania rekrutacyjnego niezbędne jest umieszczenie w  dokumentach klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.  Nr 133 poz. 833)”.

Bardzo proszę o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym kandydatom.

Daniel Wójcik
vBulletin tracker