Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » mtkostecki's Home » Interdyscyplinarne warsztaty neuronaukowe KFnRD w Instytucie Nenckiego, 8-12.06.2015


 
About:
Created by
mtkostecki
Document Document
Last modified:
2015-05-12
State
visible
Sign in
User name

Password

 

Interdyscyplinarne warsztaty neuronaukowe KFnRD w Instytucie Nenckiego, 8-12.06.2015


Interdyscyplinarne warsztaty neuronaukowe
w Instytucie Nenckiego, 8-12 czerwca 2015

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarne warsztaty neuronaukowe połączone z ministażem. W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie też uczestniczył w pracy wybranej przez siebie pracowni. Zapraszamy uczniów szkół średnich, którzy interesują się biologią, matematyką, fizyką, informatyką, a przede wszystkim chcieliby wziąć udział w badaniach mózgu. Jeżeli chcecie wziąć udział w tych warsztatach, prosimy u wypełnienie formularza znajdującego się na końcu strony do dnia 17 maja. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie podopieczni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Jeżeli nie spełniacie tego warunku a chcielibyście móc brać udział w takich warsztatach w przyszłości, skontaktujcie się z Funduszem.

Proponowane projekty: (pracownia - projekt - max. liczba osób, które możemy przyjąć i bezpośredni opiekun projektu):
  1. Pracownia Neuroinformatyki - proszę wybrać projekt (projekty) z listy, ewentualnie z komentarzem co by się chciało robić i dlaczego (1 -2 os.; Daniel Wójcik)
  2. Pracownia Neurobiologii Emocji - Metody badania obwodów neuronalnych kontrolujących zachowania emocjonalne, warsztaty z fMRI. Część I. W trakcie warsztatów w Pracowni Obrazowania Mózgu zaprezentowana zostanie technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Podczas wizyty w Pracowni uczniowie wysłuchają krótkich wykładów o działaniu skanera MR, zostaną włączeni w proces analizy danych, oraz będą mieli okazję wcielić się rolę osoby badanej w atrapie skanera MRI. Zostanie także przeprowadzone prawdziwe badanie MRI pokazujące wnętrze ludzkiego mózgu. Podstawowe informacje na temat działania skanera MR: http://dysleksja.nencki.gov.pl/Badanie_MRI.html W zajęciach mogą wziąć udział osoby bez metalowych elementów w ciele, pomp insulinowych i zastawek serca. Skanowanie nie będzie prowadzone na uczestnikach zajęć. Część II. Identyfikacja neuronow hamujacych oraz różnych neuroprzekaznikow i neuromodulatorow w ciele migdalowatym szczura metoda immunohistochemii. Wykonamy szereg barwien immunohistochemicznych na skrawkach z mozgow myszy i szczurow po to, aby znalezc i policzyc neurony, w ktorych ekspresji podlegaja rozne znaczniki komorkowe. Celem jest scharakteryzowanie komorek pobudzanych w ciele migdalowatym podczas uczenia sie przez zwierze okreslonych zachowań (1-2os.; Alicja Puścian, Karolina Rokosz)
  3. Pracownia Neurobiologii Widzenia - W trakcie warsztów uczestnik zapozna się z procedurą warunkowania klasycznego. Weźmie udział w doświadczeniu elektrofizjologicznym i będzie miał możliwość analizy danych eksperymentalnych. W zależności od zainteresowań przewidujemy również zapoznanie się ze stosowanymi w laboratorium metodami histologicznymi. (1 os.; Wioletta Waleszczyk)
  4. Pracownia Neuroplastyczności - Badania plastyczności neuronalnej i poszukiwanie mechanizmów za nią odpowiedzialnych. Warsztaty będą obejmować część teoretyczną i praktyczną. Opowiemy o stosowanych w Pracowni Neuroplastyczności sposobach indukowania zmian plastycznych w korze mózgowej gryzoni, kota i ludzi oraz o tym, jak badamy molekularne mechanizmy różnych rodzajów zmian plastycznych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi metodami biologii molekularnej,  oraz obrazowania zmian w układzie nerwowym.(2 os., dr Monika Liguz-Lęcznar)
  5. Pracownia Neurobiologii - Molekularne i biochemiczne metody badania synaptycznej syntezy białek.Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wzięcia udziału w doświadczeniach prowadzonych aktualnie w laboratorium. Omówimy wspólnie podstawowe metody biochemiczne i molekularne wykorzystywane do badania białek synaptycznych (2 os., Magdalena Dziembowska)
  6. Pracownia Neurobiologii - Od neuronu w hodowli do przezroczystego mózgu. Warsztaty będą polegać na przygotowaniu własnych preparatów mikroskopowych z hodowli neuronalnej (barwienia immunocytochemiczne), a także na przygotowaniu przezroczystego mózgu i obrazowaniu preparatów w mikroskopie konfokalnym (2-3 os., dr Marzenia Stefaniuk)
  7. Pracownia Bioinformatyki - Co włącza-wyłącza geny i w czym genom jest podobny do komputera? W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czego jeszcze nie wiemy o genomie (jak jest regulowany) i będą mogli spróbować swoich sił w wizualizacji i analizie danych, z wykorzystaniem komputerów, baz danych i narzędzi online (1-2 os., dr hab. Michał Dąbrowski)
  8. Pracownia Epileptogenezy Molekularne podłoże padaczki. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze zwierzęcymi modelami padaczki oraz z badaniami mózgu na poziomie molekularnym (2 os., dr hab. Katarzyna Łukasiuk)
Możemy przyjąć maksymalnie 15 osób.

Warsztaty w 2013 roku.
Warsztaty w 2012 roku.
Warsztaty w 2011 roku.

Organizator:
dr hab. Daniel Wójcik, IBD PAN , http://www.neuroinf.pl/Members/danek/

web stats