Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » Private folder » teoria informacji w neuronauce » View Document


 
About:
Created by
danek
Document Document
Last modified:
2006-05-12
State
visible
Sign in
User name

Password

 

teoria informacji w neuronauce

16 maja 2006 o godz. 16.00 w sali na II piętrze IBD odbędzie się seminarium

"Zastosowanie koncepcji entropii i teorii informacji w neuronauce",

które wygłosi dr Janusz Szczepański z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki.

Wyniki, które będzie referował, otrzymał we współpracy z E. Wajnrybem, który też będzie obecny, J. M. Amigo, M. V. Sanchez-Vives, i M. Arnoldem.

Jedna z ich niedawnych prac, to Odnosi się ona do kilku prac innych autorów, z których polecam 17 maja 2006 o godz. 15.30 w sali na II piętrze IBD odbędzie się moje seminarium,

"
Analiza zmienności odpowiedzi neuronów wzgórka czworaczego górnego kota",

na którym przedstawię nasze wyniki analizy ciągów potencjałów czynnościowych rejestrowanych w neuronach wzgórka czworaczego górnego kota. Seminarium będzie miało charakter roboczy, jako że jeszcze nad tym pracujemy, a wyniki nie są opublikowane. Początkowo zainspirowała nas praca i powyższe prace Softky'ego, Bialka i współautorów. Dla zainteresowanych, którzy chcieliby szerzej przyjrzeć się zastosowaniom teorii informacji i procesów stochastycznych w analizie ciągów potencjałów czynnościowych podaję dodatkową literaturę:
DW